نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه شورای اداری

تشکیل جلسه شورای اداری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه شورای اداری مدیریت آموزش وپرورش اردکان با حضورمحمد اشرفیان مدیر اداره،معاونین وسایرکارشناسان این مدیریت در سالن جلسات اداره آموزش وپرورش اردکان برگزارشد.در ابتدامدیر اداره ضمن تبریک میلاد هشتمین اخترتابناک امامت و ولایت امام رضا(ع) از زحمات همکاران در طول سال تحصیلی تشکر وقدردانی نمودو سپس معاونین این مدیریت به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند وازهمکاران حوزه خود که در پیشبرد  برنامه ها یار ویاورشان بودند؛ تقدیروتشکرنمودند.