نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ستادبزرگداشت مقام معلم

تشکیل جلسه ستادبزرگداشت مقام معلم


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم با حضور مدیر اداره وسایر اعضا برگزارگردید.دراین جلسه پیرامون برنامه های هفته معلم بحث وتبادل نظر شد.شایان ذکر است که این جلسه با توجه به ایجاد تحول وتنوع در برنامه های تکریم ونکو داشت مقام معلم در جامعه برگزار گردید.