نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان ماندگارشرف

تشکیل اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان ماندگارشرف


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان ماندگار شرف درروزشنبه 29مهر برگزارشد. ابتدا حسین شاکر مدیریت آموزشگاه ضمن خوش آمد گویی به مدعوین در خصوص برنامه های سال تحصیلی جدید دبیرستان توضیحاتی داد.نمرات نهایی سال سوم وپیش دانشگاهی دراین جلسه موردتحلیل قراگرفت. ارزشیابی مستمر دانش آموزان درطول سال تحصیلی ودرج حداقل یک نمره کتبی ماهانه در دفتر دبیران نیز مورد تاکید قرار گرفت.سپس دبیران آموزشگاه نظرات و پیشنهادات خود رامطرح نمودند ودرادامه رییس آموزش وپرورش از حضورخود در جمع دبیران متوسطه دوم ضمن ابراز خرسندی درخصوص سه رکن اصلی مدرسه یعنی شورای دبیران وشورای مدرسه وانجمن مطالبی بیان کرد و در خاتمه از زحمات آقای دهقان معاون آموزشی سال گذشته  مدرسه تجلیل گردیدو ازمعاونت جدید مدرسه محمد هاتفی تقدیر شد.