نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان احد

تشکیل اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان احد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره های اول ودوم اُحد (اتباع) درسالن اجتماعات این آموزشگاه  با حضور مسئولین اداره آموزش وپرورش برگزارشد ابتدا مدیر آموزشگاه ضمن خوش آمد گویی به مدعوین گزارشی ازعملکرد آموزشگاه درماه مهرراارائه داد وسپس دبیران آموزشگاه هرکدام به بیان مشکلات ودغدغه های خود پرداختند سپس محمد اشرفیان ضمن قدردانی اززحمات دبیران آموزشگاه به سوالات آنان پاسخ داد ودر خاتمه ازمجتبی محمدی  مدیرسال گذشته واز کمال شاکر مدیریت جدیدآموزشگاه تقدیر وتشکربه عمل آمدوهدایایی به رسم یادبودبه همراه لوح تقدیرتقدیم شد.