نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از گروه زبان وادبیات فارسی

تجلیل از گروه زبان وادبیات فارسی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

در مراسمی از گروه زبان وادبیات فارسی متوسطه دوره اول تجلیل وقدر دانی به عمل آمد.این مراسم که به سعی وکوشش حسین کریمی زاده سرگروه زبان وادبیات فارسی متوسطه دوره اول برگزار گردید به پاس زحمات همکاران این گروه درکسب رتبه نخست آزمون بهبود عملکرد درمرحله اول ودوم  ودرپایه های هفتم،هشتم ونهم در سطح استان بود.

محمد اشرفیان مدیر اداره به همراه برخی همکاران در این مراسم حضور پیدا کرد واززحمات معلمان سخت کوش به ویژه گروه ادبیات فارسی متوسطه اول که در این موفقیت سهم بزرگی ایفا نمودند قدر دانی نمود.