نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از کارشناسان دایره نهضت سواد آموزی

تجلیل از کارشناسان دایره نهضت سواد آموزی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

به مناسبت هفته سواد آموزی و7 دی سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت آمام خمینی (ره)، از کارشناسان این حوزه تقدیر و تجلیل به عمل آمد. شایان ذکر است بیش از 98 درصد از جمعیت شهرستان اردکان باسواد هستند. درصد باسوادی در سال 1355 از 47/5 درصد به 98/81 درصد در سال جاری رسیده است.