نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از سالخورده ترین فرد آموزش وپرورش اردکان

تجلیل از سالخورده ترین فرد آموزش وپرورش اردکان


 روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش اردکان :

یکی از دستاوردهای مهم دانش امروز بشری ، ارتقاء سطح سلامتی و بهداشت در زندگی و به دنبال آن ، افزایش طول عمر انسان است . در حال حاضر ، قریب به یک میلیارد نفر از جمعیت کنونی جهان را افراد سالمند بالای 60 سال تشکیل می دهند که تا 25 سال آینده به بیش از 2/1 میلیارد نفر خواهد رسید. در حالی که رشد جمعیت جهان نزدیک 7/1 درصد است ، این رشد برای افراد 65 سال به بالا بیشتر است و به 5/2 درصد می رسد . به این ترتیب ، در آینده با افزایش جمعیت سالمندان در جهان مواجه خواهیم شد،همه ی اینها مطالبی بود تا بهانه ای شود برای تکریم از سالخورده ترین افراد هر اداره که آن فرد در اداره آموزش وپرورش کسی نیست جز حاجی محمد حسنی کوشکنو متولد 1299 هجری شمسی مرد سالخورده ای که نزدیک به یک قرن سن دارد ولی  نشاط وشادمانی دروی موج می زند . این مراسم درسالن اجتماعات مرکز بهداشت با حضور مسئولین شهر وافراد بازنشسته تمام ادارات شهرستان برگزار شد ودر نهایت از افراد آزمایش فشار خون وقند به عمل آمد.