نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان مدال آور دو ومیدانی دبیرستان خادم زاده

تجلیل از دانش آموزان مدال آور دو ومیدانی دبیرستان خادم زاده


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

در مراسم صبحگاه امروز دبیرستان خادم زاده ازدانش آموزفاطمه محیطی زاده دارنده مدال نقره مسابقات هفتگانه لیگ برتر کشور ومدال نقره دو با مانع مسابقات نوجوانان کشوروهمچنین فاطمه ادبی مقام دوم دو با مانع مسابقات دانش آموزی تجلیل به عمل آمد.مریم یگانه مدیرآموزشگاه ضمن خیر مقدم به مدعوین؛اذعان داشت، دبیرستان خادم زاده علاوه برداشتن دانش آموزان خوب درسی وموفقیتهای علمی که تاکنون کسب نموده است،دانش آموزان برتردر رشته های ورزشی درسطح کشوررا نیزدارا می باشد، وی اضافه کرد که دراین دبیرستان دو نفر دررشته شمشیربازی دارای رنکینگ کشوری،یک نفردررشته والیبال،عضوتیم ملی نوجوانان کشور ودو نفر درشته دو ومیدانی صاحب عنوان ومدال کشوری می باشندکه باعث افتخار این آموزشگاه والبته شهرستان می باشند.گفتنی است که دراین مراسم محمد اشرفیان مدیرآموزش وپرورش ودکتر دهستانی رییس هیئت دو ومیدانی شهرستان اردکان نیز حضورداشتند وجوایزی به پاس قدردانی،تقدیم این دانش آموزان ورزشکاررشته دو ومیدانی نمودند.

 

.