اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

تجلیل از دانش آموزان برتر دبیرستان بیطرف

تجلیل از دانش آموزان برتر دبیرستان بیطرف


به گزارش روابط عمومی آموزش  و پرورش شهرستان اردکان:

تجلیل از دانش آموزان برتر دبیرستان بیطرف در امتحانات نوبت اول و آزمون های علمی و مسابقات معارف در رستوران آرتان
باحضورمدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان، و معاونت آموزشی این مدیریت و امامی مدیر دبیرستان بیطرف بعمل آمد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات