نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از بازنشسته ی فرهنگی

تجلیل از بازنشسته ی فرهنگی


روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

 درهفته بزرگداشت مقام معلم محمد اشرفیان مدیر اداره با جمعی از معاونین وهمکاران اداری از عباس کمالی  کارمند بازنشسته این مدیریت تقدیر وتشکر نمودند،همچنین از عبدالله کمالی فرزند ایشان به پاس خدمات وی در حوزه خیّری نیز تشکر وقدردانی گردید.