نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهره برداری ازپروژه های که به مدارس ما جانی دوباره می بخشد

بهره برداری ازپروژه های که به مدارس ما جانی دوباره می بخشد


 

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

با توجه به رشدروز افزون جمعیت ونیاز شهرستان به مدارس وکلاس های جدید،آموزش وپرورش اردکان علیرغم همه کمبودهادر سال تحصیلی پیش رو دست از تلاش برنداشته وبا کمک خیرین مدرسه ساز در عرصه ساخت وبهسازی کلاس وحیاط مدارس،فضای آموزشی وسالن نیز کماکان پیشرو می باشد.گفتنی است که درابتدای مهر امسال دهها پروژه به مدارس افزوده یا بهسازی می گردد که همگی نشان از عزم این مدیریت در فراهم ساختن فضای آموزشی مطلوب برای دانش آموزان این مرزوبوم داردکه بامشارکت  خیرین وهمکاری سازمان نوسازی مدارس استان میسرگشته است. در پایان این مطلب به برخی از این فضاهای آماده شده ویا درحال تعمیر اشاره شده است.

احداث سه باب کلاس درس ویک باب سالن نمازخانه در هنرستان فاطمه الزهرا(س):

 

ساخت نمازخانه چند منظوره زنده یاد لیلا امیری به متراژ260مترمربع:

احداث دوباب کلاس در دبستان اتباع به متراژ140مربع:

کف فرش آموزشگاه های 14معصوم،بنت الهدی،نبوت وخاتمی مجموعا به متراژ1730مترمربع:

احداث یک باب کارگاه درهنرستان مرحوم حسن پوربه متراژ70مترمربع:

بهسازی سرویس،ساخت آب خوری وکف فرش دبستان امام هادی(ع)وآموزشگاه اتباع احد:

اسکلت،کاسه،ساختمان اداری استخردانش آموزی،در حال احداث:

اجرای بتون کف دبستان شهید اکبرکمالی به متراژ 2800مترمربع