نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بمنظور تحلیل نتایج امتحانات نوبت اول و آزمون سنجش استانی تشکیل شد

بمنظور تحلیل نتایج امتحانات نوبت اول و آزمون سنجش استانی تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات نوبت اول و آزمون سنجش استانی با حضور مدیر، معاون آموزشی ، کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوم و مدیران مدارس متوسطه دوم شهرستان در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد.