نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بمنظور برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه برگزار شد

بمنظور برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه هماهنگی عوامل اجرایی و رؤسای حوزه های برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه با حضور مدیر، معاون آموزشی و کارشناس امتحانات این مدیریت در سالن جلسات آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد. بیان نکات و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه برگزاری آزمون و فراهم آوردن شرایط مطلوب برای دانش آموزان از محورهای این جلسه یک ساعته بود.

شایان ذکر است آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی متوسطه دوره اول و دوم جمعه این هفته مورخ 9 تیر ماه در چهار حوزه دانشگاه پیام نور، ویژه داوطلبان پسر ورودی هفتم، دبیرستان خادم زاده،ویژه داوطلبان دخترورودی هفتم، سالن امراللهی، ویژه داوطلبان پسر ورودی دهم، و دبیرستان علی ابن ابیطالب،ویژه داوطلبان دختر ورودی دهم برگزار می‌شود.