نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بمنظور بررسی مشکلات مدارس عقدا صورت گرفت

بمنظور بررسی مشکلات مدارس عقدا صورت گرفت


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان، مدیر آموزش و پرورش ، بهمراه محمود فتاحی، مسئولنمایندگی آموزش و پرورش در عقدا طی بازدیدی یکروزه از مدارس روستاهای عقدا بازدید بعمل آورده و روند اجرا و مدیریت امور پرورشی و آموزشی این مدارس را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.