نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بمنظور آمادگی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان برگزار شد

بمنظور آمادگی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ،‌ بمنظور آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان متوسطه اول شهرستان در آزمون بهبود عملکرد استان، پیش آزمون بهبود عملکرد در کلیه دبیرستانهای دوره اول شهرستان برگزار شد.

شایان ذکر است مدیر ، معاونین و کارشناسان حوزه های مختلف این مدیریت نیز با حضور در مدارس، روند برگزاری این آزمون را مورد ارزیابی قرار دادند.