نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه ضمن خدمت ویژه مشاوران

برگزاری کارگاه ضمن خدمت ویژه مشاوران


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

کارگاه آموزشی ویژه مشاوران اردکان و میبد به همت هسته مشاوره اداره آموزش و پرورش اردکان در محل سالن سنایی این مدیریت به مدت 24 ساعت برگزار گردید. دراین کارگاه مشاوران مناطق اردکان و میبد با اختلالات روانی طبق آخرین بروزرسانی کتاب اختلالات روانی معرفی شده از انجمن روانپزشکی  آشنا شدند.