نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه درس تفکر وسبک زندگی

برگزاری کارگاه درس تفکر وسبک زندگی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

کارگاه درس تفکروسبک زندگی جهت معلمان درس تفکرشهرستان های اردکان ومیبد درسالن آمفی تئاتر مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اردکان برگزار شد.دراین کارگاه روش های نوین تدریس،لزوم واهمیت درس تفکربراساس سند تحول بنیادین برای دبیران این درس بیان گردید.