اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه‌ها و دروس عملی هنرجویان هنرستان فنی شهید مطهری

برگزاری کارگاه‌ها و دروس عملی هنرجویان هنرستان فنی شهید مطهری


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

کارگاه‌ها و دروس عملی هنرجویان هنرستان فنی شهید مطهری اردکان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی مدارس برگزار گردید.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات