نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش ویژه اولیاء دانش آموزان پیش دانشگاهی

برگزاری همایش ویژه اولیاء دانش آموزان پیش دانشگاهی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین همایش ویژه اولیای دانش آموزان پیش دانشگاهی برگزار شد؛ موضوع این همایش مبحث مشاوره ای وآموزش خانواده ها در خصوص دوره پیش دانشگاهی دربرنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر این دوره بود این همایش با  حضور سید رضا موسوی کارشناس ارشد مشاوره در محل کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره)برگزار گردید.در آغاز همایش ابتدا حمید ادبی معاون آموزشی اداره در خصوص اهمیت وقت وزمان مطالبی بیان کرد واز برنامه های مدیریت آموزش وپرورش به منظور آگاه سازی دانش آموزان جهت حضور موثر در کنکور 97 خبر داد.