نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش سفیران سلامت

برگزاری همایش سفیران سلامت


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

همایش سفیران سلامت در هفته بهداشت وسلامت در باغ ملی اردکان با شرکت مدارس ابتدایی عضو طرح سفیران سلامت برگزار شد.در این مراسم از مربیان بهداشت وهمچنین از برگزیدگان طرح سفیران سلامت تجلیل وقدر دانی شد وهمسرایی وخواندن سرود یکی دیگر از برنامه های این مراسم بود .درحاشیه این مراسم برخی از سازمان هاوارگانهای شهرستان اقدام به غرفه هایی درقالب نمایشگاه در دبستان 22بهمن نمودند وخدمات خود رابرای بازدیدکنندگان شرح دادند.