نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش توجیهی کنکور سراسری با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم شهرستان

برگزاری همایش توجیهی کنکور سراسری با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش  اردکان:

همایش توجیهی دانش آموزان پایه دوازدهم درخصوص آماده سازی کنکور سراسری با حضور مشاورکشوری  دکترافشاردرمحل سالن اجتماعات آموزشکده شهید بهشتی با حضورکلیه دانش آموزان دختر وپسر پایه دوازدهم و مسئولین این مدیریت برگزار گردید.