اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری نمایشگاه منطقه ای جابر ابن حیان

برگزاری نمایشگاه منطقه ای جابر ابن حیان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

نمایشگاه منطقه ای جابر ابن حیان با مشارکت نزدیک به 360 دانش آموز دختر و پسر از 31 آموزشگاه دوره ابتدایی با حضور مدیر و سایر مسئولین آموزش و پرورش شهرستان در دبستان 22 بهمن آغاز شد.


گفتنی است هدف از برگزاری این نمایشگاه تحقق اهداف سند برنامه درسی ملی، تقویت مهارتهای زندگی، شناسایی استعدادهای کارآفرینی ، تقویت روحیه پژوهشی و قوه خلاق دانش آموزان در امر یادگیری دانش‌آموز-محور ،مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند یادگیری وتقویت مهارتهای IT می باشد.

گگگگ


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات