نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه کتاب خوانی شعار سال

برگزاری مسابقه کتاب خوانی شعار سال


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان اردکان:

مسابقه کتابخوانی شعارسال، باحضورمسئولین سوادآموزی شهرستان اردکان وسوادآموزان علاقه مند، درآموزشگاه خلیج فارس و به صورت همزمان درسراسراستان برگزارشد. این مسابقه در جهت تقویت سواد خواندن ودرک متن سوادآموزان دوره تحکیم و انتقال وهمچنین به منظورآشنا شدن آنان با مسائل روز کشورسالانه درسراسراستان به صورت همزمان برگزارمی گردد.کتاب این مسابقه ((داستان یک زندگی )) نام داردکه نگاهی منتقدانه به شیوه زندگی کنونی وانتظارات شهروندان ازکاروتحصیلات دارد و آن را به نوعی با سواد آموزی واهداف آن پیوند می دهد.