نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه تورنی تیم ریاضی

برگزاری مسابقه تورنی تیم ریاضی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان

مسابقات تورنی تیم ریاضی در تمام مقاطع تحصیلی آموزشگاههای این شهرستان برگزارشد دراین مسابقات 35آموزشگاه و830دانش آموز شرکت داشتند؛حمید ادبی معاون آموزشی آموزش وپرورش اردکان هدف از برگزاری این نوع مسابقات را تشویق وترغیب دانش آموزان به مطالعه بیشتر در زمینه علم ریاضی،ایجاد علاقه دانش آموزان به درس ریاضی،آموزش غیر مستقیم مفاهیم ریاضی وایجاد تقویت روحیه نشاط،همکاری وتعاون بین دانش آموزان دانست.