نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات ورزشی دختران هرسه مقطع

برگزاری مسابقات ورزشی دختران هرسه مقطع


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات دو و میدانی مدارس ابتدایی، متوسطه اول ودوم دخترانه در سه روز متوالی برگزار شد، در این مسابقات دوره های متوسطه اول و دوم در ماده های ۱۰۰متر و۸۰۰ مترو پرش طول و پرتاب وزنه ودانش آموزان مقطع ابتدایی علاوه برآن مواد در پرتاب توپ نیز شرکت کردند.

همچنین نفرات برتر جهت تیم منتخب شهرستان در مسابقات استانی که اسفند ماه برگزار میشود شرکت خواهند کرد.