نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات والیبال متوسطه دوره اول پسران

برگزاری مسابقات والیبال متوسطه دوره اول پسران


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات والیبال متوسطه اول شهرستان اردکان بعد از انجام یک هفته مسابقه به پایان رسید. در این دوره از مسابقات تیم استقلال با شکست دادن تیم آموزشگاه شهید عاصی زاده به مقام سوم دست یافت. درفینال این مسابقات  نیز در بازی حساس تیم نمونه سعدی با شکست دادن تیم آموزشگاه بیطرف  قهرمان این دوره از مسابقات شد. که تیم آموزشگاه نمونه سعدی به عنوان نماینده شهرستان در مرحله استانی حضور خواهد داشت.