نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات والیبال دختران مقطع متوسطه دوره اول در سطح شهرستان

برگزاری مسابقات والیبال دختران مقطع متوسطه دوره اول در سطح شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

مسابقات والیبال دختران مقطع متوسطه دوره اول در سطح شهرستان برگزارگردید.دراین سری ازمسابقات درمرحله رده بندی تیم های مدارس فرزانگان شهدا و امام حسین(ع) به رقابت پرداختند که دانش آموزان آموزشگاه امام حسین (ع) برنده رده بندی شدند. در مرحله فینال مسابقات تیم آموزشگاه های چهارده معصوم(ع) وامام خمینی (ره) به مصاف هم رفتند که آموزشگاه چهارده معصوم برنده فینال این مسابقات گردید.که این تیم  در مسابقات مرحله استانی شرکت خواهد کرد.