نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات مینی والیبال دختران مقطع ابتدایی

برگزاری مسابقات مینی والیبال دختران مقطع ابتدایی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات مینی والیبال دختران ابتدایی شهرستان اردکان به مدت چهار روزدر سالن تالار تختی اردکان برگزارشد در پایان این مسابقات،تیم آموزشگاه مادر به مقام اول وتیم های آموزشگاه دکتر نصیری و بنت الهدی به ترتیب مقام دوم وسوم را کسب نمودند.