نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات معارف فرهنگیان شهرستان اردکان

برگزاری مسابقات معارف فرهنگیان شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

هفتمین دوره مسابقات معارف فرهنگیان شهرستان اردکان در دبیرستان خادم زاده برگزار شد.در این دوره از مسابقات 270نفر از فرهنگیان خواهر وبرادر در رشته های قرائت قرآن کریم،حفظ قرآن کریم،نهج البلاغه واحکام به رقابت پرداختند.این مسابقات در سه مرحله شهرستانی،استانی وکشوری انجام می شود که برگزیدگان این مرحله به استان راه پیدا خواهند کرد.هدف از برگزاری مسابقات آشنایی هرچه بیشتر فرهنگیان با ارزش های گرانقدر قرآن،عترت،نماز وترویج گسترده فرهنگ قرآنی بین آنان عنوان شده است.