نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات فوتسال متوسطه دوره اول پسران

برگزاری مسابقات فوتسال متوسطه دوره اول پسران


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

مسابقات فوتسال متوسطه اول شهرستان اردکان بعد از انجام یک هفته مسابقه به پایان رسید. در این دوره از مسابقات تیم حایریان با شکست دادن تیم آموزشگاه منتظری به مقام سوم دست یافت. درفینال این مسابقات  نیز در بازی حساس تیم نمونه سعدی با شکست دادن تیم غیر انتفاعی امام حسین قهرمان این دوره از مسابقات شد. که تیم آموزشگاه نمونه سعدی به عنوان نماینده شهرستان در مرحله استانی حضور خواهد داشت.