نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات فوتسال آموزشگاههای پسرانه متوسطه دوره اول

برگزاری مسابقات فوتسال آموزشگاههای پسرانه متوسطه دوره اول


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات فوتسال آموزشگاههای پسرانه شهرستان اردکان در محل ورزشگاه شهید چمران برگزار شد.این مسابقات درمیان ده تیم از مدارس متوسطه اول انجام شدوآموزشگاه های شهید رجایی ،استقلال وشهید منتظری به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند ودرپایان به تیم های برنده ازطرف روغن کنجداحمد،حامی ورزش دانش آموزی،لوح تقدیر وجوایزی اهداءگردید.