نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات طناب زنی مقطع ابتدایی دوره دوم ویژه دختران

برگزاری مسابقات طناب زنی مقطع ابتدایی دوره دوم ویژه دختران


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات طناب زنی مقطع ابتدایی دوره دوم با حضور تمامی مدارس دوره دوم ابتدایی در محل سالن شهید چمران آموزش و پرورش برگزارگردید و درپایان نتایج بدین گو.نه می باشد:

در ماده سینگل داچ دبستان عصمت وکیلی با مربی گری سرکار خانم فاطمه سعیدی پناه، مقام اول بنت الهدی با مربی گری سرکار خانم زارع پور، مقام دوم و دبستان 22 بهمن با مربی گری سرکار خانم اشرفیان، مقام سوم را کسب نمودند. درماده امدادی ترکیبی مدرسه بنت الهدی با مربی گری سرکار خانم زارع پور، مقام اول مدرسه مادر با مربی گری سرکار خانم یمنی و طلایی مقام دوم ومدرسه دکترنصیری مربی گری سرکار خانم فاضل پوروانقلاب اسلامی مربی گری سرکار خانم ملانوری مقام سوم را کسب نمودند.