نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات طناب زنی با برتری تیم های آموزشگاه مادر و22بهمن

برگزاری مسابقات طناب زنی با برتری تیم های آموزشگاه مادر و22بهمن


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات طناب زنی مدارس استان درشهرستان یزد برگزار شدوتیم شهرستان اردکان،ازمدارس مادر و22بهمن ، مقام اول امدادي تركيبي ، مقام دوم سينگل داچ و مقام سوم تيمي را بدست آوردند.شایان ذکر است که خانم ها فاضل پورو طلایی به عنوان مربی وسرپرست تیم حضور داشتند.