نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات تنیس روی میز مدارس متوسطه دوره دوم شهرستان

برگزاری مسابقات تنیس روی میز مدارس متوسطه دوره دوم شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات تنیس روی میز مدارس متوسطه دوره دوم شهرستان اردکان در سالن تخصصی شهید عاصی زاده با حضور 30دانش آموزفعال در این رشته وبا همکاری هیأت تنیس روی میز شهرستان اردکان برگزار شد که درانفرادی علی دهقانی  وحامد محیطی از آموزشگاه ماندگار شرف به ترتیب مقام اول ودوم را کسب کردند ودانش آموزان سجاددهقانی وعلی عزیزی از دبیرستان نمونه آیت الله خامنه ای مشترکاً به مقام سوم دست یافتند؛در مسابقات گروهی تیم دبیرستان نمونه آیت الله خامنه ای مقام نخست را به دست آورد وبه عنوان تیم نماینده شهرستان برای شرکت درمسابقات استانی انتخاب گردید.