نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات بدمینتون پسران

برگزاری مسابقات بدمینتون پسران


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات بدمینتون در مقاطع ابتدایی ومتوسطه با حضور بیش از 100 دانش آموز برگزار گردید ودرپایان نفرات اول دوره ابتدایی و متوسطه جهت شرکت در مسابقات استانی انتخاب شدند و به نفرات برتر جوایزی از طرف روغن کنجد احمد اهدا شد.اسامی نفرات انتخابی به ترتیب پایه تحصیلی:نفراول ابتدایی دوره اول امیرحسین بهجتی،نفر اول ابتدایی دوره دوم محمدرضافتاحی،نفر اول متوسطه اول علیرضارضاپورو نفر اول متوسطه دوم مصطفی قربانی معرفی شدند.