نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات بدمینتون دانش آموزی استان

برگزاری مسابقات بدمینتون دانش آموزی استان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات بدمینتون پسران ودختران استان در خانه بدمینتون شهرستان اردکان برگزارگردید.گفتنی است که نفرات برترجهت شرکت در مسابقات کشوری که در شهرستان های رامسر وزنجان برگزارمی گردد،شرکت خواهند کرد.