نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات بدمینتون

برگزاری مسابقات بدمینتون


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات بدمینتون سه مقطع شهرستان باحضور 100 ورزشکارو به مدت 3 روزدرسالن تخصصی بدمینتون شهرستان و با همکاری هیات بدمینتون برگزار گردید و درپایان ملیکا فقرایی ازآموزشگاه 22بهمن مقام اول ابتدایی،فاطمه هاتفی ازآموزشگاه امام خمینی مقام اول متوسطه اول وفائزه هاتفی از دبیرستان خادم زاده مقام اول متوسطه دوم راکسب کردند.