نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد

برگزاری مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد با شرکت 3556نفر از دانش آموزان متوسطه اول د ر4مرحله آزمون همزمان شهرستانی واستانی برگزار شد و دانش آموزان در این زمینه به رقابت پرداختند.هدف از این آزمون ها آمادگی و آشنایی دانش آموزان با شیوه های تست زنی ،استدلال، تمرکزومحک زدن توانایی دانش آموزان در جامعه آماری دانش آموزی استان،کاهش استرس واضطراب امتحان بوده است.خاطر نشان می نماید دانش آموزان شهرستان اردکان در مرحله اول حائزرتبه برتر استان شده اند.