اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری مرحله اول مسابقه تورنی تیم ریاضی دانش آموزان مدارس شهرستان اردکان

برگزاری مرحله اول مسابقه تورنی تیم ریاضی دانش آموزان مدارس شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

مرحله اول مسابقه تورنی تیم ریاضی بین 1650 نفر از دانش آموزان سه مقطع مدارس شهرستان اردکان در روز پنج شنبه مورخ 98/9/28 با هدف ایجاد چالش برای توسعه دانش ریاضی و تقویت روحیه نشاط، همکاری و تعاون بین دانش آموزان و آموزش غیرمستقیم مفاهیم ریاضی برگزار گردید.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات