نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم نمادین هفته بهداشت روان

برگزاری مراسم نمادین هفته بهداشت روان


 به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اردکان مراسم نمادین بهداشت روان با شعار بهداشت روان ومدرسه کارآمد، در دبیرستان دخترانه دوره اول چهارده معصوم (علیهم السلام )برگزار شد. در این مراسم جمعی از مسئولین آموزش وپرورش ،شبکه بهداشت ودرمان ،فرمانداری و تعدادی از مشاوران مدارس حضور داشتند. ابتدا محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت یکی از شرایط لازم برای دست یابی به سلامت روان ،برخورداری از یک راهبرد ارزشی منسجم است ،ارزشها اساس وبنیان یکپارچگی شخصیت سالم وسازمان دهنده های اصلی اعمال ورفتارانسان به شمار میروند وسپس دکتر انتظاری که از سوی مرکز بهداشت در این مراسم شرکت داشت دررابطه با نشاط وشادمانی وراهکارها ی پیشگیری از افسردگی سخن گفت ودرادامه ی مراسم ،دانش آموزان به ارائه مقاله وسرود پرداختند وجوایزی به آنان اهداء گردید وشایان ذکر است که دبیرستان دخترانه چهارده معصوم (علیهم السلام)به عنوان مدرسه مجری طرح پیشرو درشهرستان اردکان شناخته می شود.