اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری مراسم نمادین آزاد سازی فضاهای آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش

برگزاری مراسم نمادین آزاد سازی فضاهای آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

مراسم نمادین افتتاحیه آزاد سازی مجموعه های آموزشی و ورزشی شهرستان اردکان با حضور خلیلی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل ،کارگر مدیر ، فداکار معاون تربیت بدنی ، کرمانیان معاون محترم فرماندار، نوریان رییس شورای شهر ، خانم جهان آرا عضو شورای شهر و خانواده های محترم دانش اموزان پسر و دختر در مجموعه ورزشی غدیر برگزار گردید . در این جشنواره دختران به همراه مادران و نیز پدران به همراه پسران به فعالیت های ورزشی پرداختند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات