نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری طرح ملی داناب در دبیرستان آیت الله بهجتی

برگزاری طرح ملی داناب در دبیرستان آیت الله بهجتی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

در اجرای طرح دانش آموزی نجات آب  «داناب»؛ اعلایی کارشناس طرح داناب موسسه جهاد دانشگاهی به همراه کارشناسانی از اداره آب منطقه ای استان از نمایشگاه داناب دبیرستان آیت الله بهجتی بازدیدبه عمل آورد.در حاشیه این نمایشگاه،کارشناسان آب منطقه ای در زمینه راه های صرفه جویی آب واهمیت درست مصرف کردن آب سخنانی را برای دانش آموزان بیان کردند.ادبی معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش اردکان هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی دانش آموزان با روش های استفاده بهینه در مورد مصرف آب معرفی کردو از دانش آموزان تحت عنوان افراد تاثیر پذیر وتاثیر گذاردر جامعه یاد کردواظهار امید واری کرد که با همکاری چند جانبه آموزش وپرورش ،آب منطقه ای وجهاد دانشگاهی شاهد ایرانی سبز و آباد ودانش آموزانی شاد باشیم.