نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سنجش ورودی مدارس دوره اول متوسطه استعدادهای درخشان

برگزاری سنجش ورودی مدارس دوره اول متوسطه استعدادهای درخشان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

سنجش ورودی مدارس دوره اول متوسطه استعدادهای درخشان در روز جمعه با شرکت 116نفردانش آموز پسر در سالن نماز خانه دبیرستان سعدی و117دانش آموز دختر در سالن چند منظوره دبیرستان مرحوم بیطرف برگزار گردید.نتیجه آزمون در اواسط شهریور اعلام می گردد.