نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وبیست وپنجمین جلسه شورای آموزش وپرورش اردکان

برگزاری دویست وبیست وپنجمین جلسه شورای آموزش وپرورش اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دویست وبیست وپنجمین جلسه شورای آموزش وپرورش اردکان در سالن جلسات آموزش وپرورش با دو دستور کار برگزار شد .اولین دستور کار توسط حمید ادبی معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش بیان گردید که در رابطه با آیین تجلیل از برترین های کنکور بود ایشان هدف از اجرای این مراسم را انگیزه بخشی به دانش آموزان پیش دانشگاهی معرفی نمودوهمچنین نوعی تقدیر از برترین های کنکور که این آیین در جهت تکریم از رتبه های تک رقمی ،دورقمی وسه رقمی،بعلاوه گروه پزشکی در نظر گرفته میشود .دستور کاردوم دررابطه با قرائت خانه های دانش آموزی یا همان پایگاه های مطالعاتی بود که توسط  عباس نوین کارشناس مسئول آموزش بیان شد که هدف از تشکیل چنین پایگاه هایی را ایجاد فضای مناسب واستاندارد برای مطالعه بهتر وهمچنین فراهم نمودن فرصتی برای جبران کاستی ها دوره آموزشی با استفاده از دبیران ومشاوران معرفی کرد .وهمچنین ادامه داد که این پایگاه ها در دومرحله برگزار میشوند که مرحله ی اول در ایام نوروز ومرحله دوم بلافاصله بعد از آن شروع وتا شب کنکور ادامه دارد.وایشان تعدادپایگاههارا4مرکزمعرفی نمودند .