نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین آزمون شبیه ساز کنکور وآزمون ورودی مدارس نمونه واستعدادهای درخشان

برگزاری دومین آزمون شبیه ساز کنکور وآزمون ورودی مدارس نمونه واستعدادهای درخشان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش به همراه حمید ادبی معاون آموزشی این مدیریت از حوزه های برگزاری دومین آزمون شبیه ساز کنکور وآزمون ورودی مدارس نمونه واستعدادهای درخشان ،بازدید نمودند؛گزارش تصویری از این بازدید: