نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی

برگزاری جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

به منظور بحث وتبادل نظر پیرامون برنامه های هفته سوادآموزی،جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی شهرستان اردکان درمحل آموزش وپرورش اردکان برگزار شد در این جلسه برنامه های هفته سواد آموزی از جمله سوادآموزی ورسانه های جمعی،سواد آموزی ومشارکت همه جانبه،سوادآموزی،خانواده وفرهنگ کتابخوانی و.....مصوب گردید.