نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه پروژه مهر

برگزاری جلسه پروژه مهر


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

در راستای اجرای پروژه مهردومین جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی با حضور کلیه اعضا در محل دفتر مدیرآموزش وپرورش شهرستان اردکان برگزار گردید در ابتدای جلسه محمد اشرفیان توصیه های ارائه شده در اجلاس هفته گذشته روسای آموزش وپرورش مناطق ونواحی را متذکر گردیدودرادامه مدعوین به بحث وتبادل نظر درخصوص مسائل مطروحه پرداختند.