نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه همفکری آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

برگزاری جلسه همفکری آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه همفکری آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در محل سالن جلسات این مدیریت تشکیل شد،محمدشاهی کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی هدف ازبرگزای این جلسه را بحث وتبادل نظر پیرامون روش های تدریس جلسه ای عنوان کرد، همچنین به روش تدریس بعضی از دروس دوره های سوادآموزی وانتقال نیز اشاره شد.