اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه هماهنگی امتحانات نهایی خرداد

برگزاری جلسه هماهنگی امتحانات نهایی خرداد


برگزاری جلسه هماهنگی امتحانات نهایی خرداد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

در این جلسه ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به اینکه ارزشیابی امری مهم و اجتناب ناپذیر است، گفت: امتحانات علاوه بر اینکه میزان قبولی رشد تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزشی را نشان می دهد در سرنوشت دانش آموزان نیز موثر است و باید با نهایت دقت و استفاده از افراد متعهد و مجرب صورت گیرد.
وی به تجهیز کامل محل برگزاری امتحانات در راستای کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان و اولیاء تاکید کرد.
محسن محیطی معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان اردکان نیز با توجه به اهمیت برگزاری آزمونها از تبیین سیاستهای جدید آموزشی برای افزایش ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش فاصله با میانگین کشوری خبر داد.
حاجی زاده ،کارشناس حراست آموزش و پرورش شهرستان هم ضمن اشاره به رعایت موارد امنیتی در ارسال و دریافت سوالات ،خواستار استفاده از ناظرین در حوزه ی اجرا شد.
محسن عبدالهی کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوم و هنرستان ها نیز به ارائه ی آمار از رشد میانگین نمرات دانش آموزان در چند ساله ی اخیر گفت.
سید مهدی همایونی کارشناس سنجش آموزش و پرورش اردکان نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه عوامل اجرایی در برگزاری مطلوب امتحانات سال 1401 به تشریح نحوه اجرای برگزاری امتحانات و آخرین تغییرات در این زمینه اشاره کرد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات