نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه معاونین آموزشی مدارس ابتدایی

برگزاری جلسه معاونین آموزشی مدارس ابتدایی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه معاونین آموزشی مدارس ابتدایی دوره های اول ودوم با حضور رییس،معاون آموزشی وکارشناس آموزش ابتدایی در محل سالن جلسات اداره آموزش وپرورش تشکیل شد. در این جلسه مسائل آموزشی،پاسخ به نامه ها،اتوماسیون اداری وارزشیابی کیفی توصیفی مطرح گردید وهمچنین رای گیری برای انتخاب نماینده معاونین دراین جلسه انجام شد. ودرخاتمه جلسه، به دو نفر از معاونین که در تهیه فایل،نرم افزار،رفع مشکل اتوماسیون اداری وفعالیتهای خاص آموزشی شرکت داشتند، لوح تقدیروهدایایی اهداء گردید.

.